5/8.   Cięcie częściowe obsiewne na gnieździe (wariant. B)

Autor obrazu: B. Brzeziecki