4/8.   Drzewostan po cięciu gniazdowym zupełnym

Autor obrazu: B. Brzeziecki