3/8.   Cięcie gniazdowe zupełne (wariant. A)

Autor obrazu: B. Brzeziecki