6/8.   Odnowienie naturalne smug

Autor obrazu: M. Orzechowski