5/8.   Założenie kolejnych smug

Autor obrazu: M. Orzechowski