1/8.   Lity drzewostan świerkowy

Autor obrazu: M. Orzechowski