2/8.   Założenie smugi cięciami brzegowymi

Autor obrazu: M. Orzechowski