7/8.   Wzrost odnowień na smugach

Autor obrazu: M. Orzechowski