7/11.   Wiek biologicznej samodzielności odnowień na gniazdach

Autor obrazu: B. Brzeziecki