1/11.   Rębnia gniazdowa zupełna IIIa - odnowienie sztuczne

Autor obrazu: B. Brzeziecki