11/11.   Uprzątnięcie i sztuczne odnowienie drzewostanu w II strefie

Autor obrazu: B. Brzeziecki