10/11.   Rozwój odnowień i ich pielęgnowanie

Autor obrazu: B. Brzeziecki