9/11.   Założenie gniazd w II strefie

Autor obrazu: B. Brzeziecki