8/11.   Uprzątnięcie i odnowienie powierzchni międzygniazdowej w I strefie

Autor obrazu: B. Brzeziecki