2/11.   Drzewostany odnawiane rębnią IIIa

Autor obrazu: B. Brzeziecki