6/11.   Ochrona odnowień przed zwierzyną

Autor obrazu: B. Brzeziecki