5/11.   Wycięcie i odnowienie gniazd w I strefie

Autor obrazu: B. Brzeziecki