11/16.   Pierwsze cięcie odsłaniające

Autor obrazu: B. Brzeziecki