10/16.   Powstanie i rozwój nalotów

Autor obrazu: B. Brzeziecki