9/16.   Drzewostan po cięciu obsiewnym

Autor obrazu: B. Brzeziecki