1/16.   Rębnia częściowa wielkopowierzchniowa IIa

Autor obrazu: B. Brzeziecki