2/16.   Drzewostany odnawiane rębnią IIa

Autor obrazu: B. Brzeziecki