8/16.   Cięcie obsiewne

Autor obrazu: B. Brzeziecki