3/17.   Zakładanie zrębu w tym miejscu to szukanie zbędnego konfliktu

Autor obrazu: J. Zajączkowski