4/17.   Zamiast zrębu można tu rozpocząć długookresowe odsłanianie dolnych warstw cięciami grupowymi

Autor obrazu: J. Zajączkowski