10/13.   Cięcie uprzątające na smudze 2.

Autor obrazu: B. Brzeziecki