11/13.   Cięcie obsiewne na smudze 3.

Autor obrazu: B. Brzeziecki