12/13.   Kolejne ośrodki odnowieniowe

Autor obrazu: B. Brzeziecki