13/13.   Cięcie uprzątające na smudze 3.

Autor obrazu: B. Brzeziecki