9/13.   Nowe ośrodki odnowieniowe

Autor obrazu: B. Brzeziecki