8/13.   Cięcie obsiewne na smudze 2.

Autor obrazu: B. Brzeziecki