7/13.   Cięcie uprzątające na smudze 1.

Autor obrazu: B. Brzeziecki