6/13.   Zakładanie nowych ośrodków odnownieniowych

Autor obrazu: B. Brzeziecki