5/13.   Cięcie obsiewne (częściowe) na smudze

Autor obrazu: B. Brzeziecki