4/13.   Zwiększanie szerokości strefy

Autor obrazu: B. Brzeziecki