3/13.   Wyprzedzające odnowienie na strefie gatunków wymagających osłony

Autor obrazu: B. Brzeziecki