2/13.   Podział na ostępy i organizacja cięć

Autor obrazu: B. Brzeziecki