9/10.   Łączenie, poszerzanie i zakładanie ośrodków odnowieniowych

Autor obrazu: B. Brzeziecki