8/10.   Dalsze poszerzanie i zakładanie nowych ośrodków odnowieniowych

Autor obrazu: B. Brzeziecki