7/10.   Poszerzanie i zakładanie nowych ośrodków odnowieniowych

Autor obrazu: B. Brzeziecki