6/10.   Zakładanie ośrodków odnowieniowych

Autor obrazu: B. Brzeziecki