5/10.   Wyznaczenie szlaków zrywkowych

Autor obrazu: B. Brzeziecki