4/10.   Określenie granic transportu

Autor obrazu: B. Brzeziecki