10/10.   Struktura drzewostanu zagospodarowanego rębnią IVd

Autor obrazu: B. Brzeziecki