2/12.   Założenie ośrodków odnowieniowych pod okapem drzewostanu

Autor obrazu: M. Orzechowski