1/12.   Drzewostan jodłowy z bukiem

Autor obrazu: M. Orzechowski