3/12.   Poszerzenie ośrodków odnowieniowych cięciami brzegowymi

Autor obrazu: M. Orzechowski