4/12.   Poszerzenie ośrodków odnowieniowych

Autor obrazu: M. Orzechowski