7/12.   Wariant: pozostawienie nasienników

Autor obrazu: B. Brzeziecki