6/12.   Cięcie zupełne na I pasie

Autor obrazu: B. Brzeziecki